031 520 385   |   vrtnarstvo@simbio.si


Uredili smo krožišča na mestnih vpadnicah

Celjska javna podjetja Simbio, Energetika Celje in Vodovod-kanalizacija so v septembra 2016 praznovala 20 let samostojnega delovanja. Na to okroglo prelomnico so želela ohraniti trajen spomin, zato so se odločila, da nam zaupajo ureditev krožišč na zahodnem in vzhodnem avtocestnem priključku v Mestni občini Celje.

Pobude, da uredimo krožišča, so bili veseli tudi na Darsu, ki sicer upravljajo z njimi, ter tudi na Mestni občini Celje, kjer bodo v naslednjih letih skrbeli za njihovo vzdrževanje.

Kako smo se lotili priprave idejnega koncepta?

Pomembno vodilo nam je bilo, da so krožišča neke vrste zelena ogledala mesta ali regije, saj ob vpadnicah pozdravljajo in predstavljajo prvo interakcijo posameznika z okoljem. Pri tem smo morali upoštevati tudi smernice in pogoje za območje cestišč, in sicer varnost udeležencev v prometu, preglednost vozišča in metodologijo vzdrževanja državne infrastrukture. Temu je bilo namreč potrebno prilagoditi izbor rastlin in soliterjev z oblikovanimi habitusi, ki dobro prenašajo rez, so nižje rasti in ne preraščajo odmerjenega prostora.

Odločili smo se za enostaven dizajn in pretežno zimzelene rastlinske vrste, ki ohranjajo konstantno zeleno podobo in ne ustvarjajo dodatnih konfliktov v prostoru, kot je odpad listne mase na vozišče, odvodnjavanje površin, mašenje kanalet, vraščanje vegetacije v svetli profil cestišča, nevarnost pri morebitnih nesrečah oz. prevozih preko zelene površine krožišč ipd.

Racionalizacija vzdrževanja

Upoštevali smo tudi zelo pomembno vzdrževalno komponento in vključili zgolj kvalitetne materiale (protiplevelna folija, zastirka), ki racionalizirajo stroške, čas in kader, ki je potreben za kasnejše optimalno vzdrževanje in estetski izgled krožišč. Upoštevali smo tudi krožni logistični pristop, da delovna vozila v času vzdrževalnih del niso neposredno parkirana na območju krožišč in tako ne predstavljajo dodatnih tveganj v prometu.

Upoštevali smo tudi smernice za kreiranje obcestnega prostora, ki ne vključujejo prekomernega števila različnih rastlin, saj bi se tako ustvarilo barvno neskladje, teksturna razdrobljenost in hortikulturna nepovezanost ter s tem preusmerjanje pozornosti s prometa. V ospredje smo postavili dizajn, ki je zazrt v prihodnost in ni ujet v času.

PREJ
POTEM
V_PREJ
V_POTEM
Z_4 PREJ
Z_4 POTEM
w-video