031 520 385   |   vrtnarstvo@simbio.si


Uspešno podjetje poskrbelo za dober prvi vtis

Mnoga podjetja, javne institucije, trgovine in podobne organizacije se dobro zavedajo, kakšen pomen ima urejena okolica, saj s tem dajejo svoj prvi pozitivni vtis ob prihodu. Urejena okolica poslovne zgradbe zagotovo daje vtis urejenega lastnika, uspešnega podjetnika ali upravnika. Tega se zavedajo tudi v prodornem celjskem podjetju Vivapen, zato so skrb za okolico prepustili strokovnjakom, Simbiu Vrtnarstvo.

Na osnovi terenskega ogleda in ocene stanja smo pripravili idejni koncept hortikulturne ureditve, ki je upošteval celovito ambientalno podobo obravnavanega segmenta. Glede na poslanstvo in mednaroden ugled podjetja Vivapen smo v izhodišču upoštevali določene komponente, ki so že prisotne v okolju.

Rdečo nit ureditve tako narekujejo kultivarji črnega bora Pinus nigra, ki so že bili umeščeni v dve identični gredi ob vhodu v poslovni objekt. Prav tako je omenjena drevesna vrsta zastopana v točkovnih zasaditvi ob ograji. Zavedati se je potrebno, da so obstoj, estetika in videz poslovnega objekta odvisni od celovite in skladne ureditve, ki išče ustrezno korelacijo med ikonografijo podjetja in okoljem, v katerega je umeščeno. V konkretnem primeru podjetja Vivapen smo tako upoštevali, da je podjetje umeščeno v industrijsko ceno in obdano pretežno s travniškimi površinami.

Formiranje »Welcome« grede ob dovozu

Strojno smo odstranili travne ruše, spodnje veje borovcev ter umestili protiplevelno folijo in posamezne dekorativne skal. Na grede ob vhodu smo zasadili prezimno trden kultivar sivke in umestili zastirko (okrasne rečne prodnike). Za gredo, kjer je bila cedra, smo zasadili nizke rumene cedre.

Greda ob dovozu predstavlja prvo interakcijo obiskovalca s podjetjem. Zato smo skladno s terenskimi razmerami umestili večji bor v kombinaciji nižjih pokrovnih borovcev. Ker sta v zastavi podjetja zastopani oranžna in bela barva, smo vključili dve vrsti nezahtevnih zimzelenih trajnic, ki izmenično cvetita v omenjenih odtenkih (Iberis sempervirens in Kniphofia uvaria »Grandiflora«).

Zasaditev ob ograji

Ob ograji smo odstranili nekaj rastlin in dodatno zasadili zimzelene drevesne kultivarje, ki upoštevajo osnovne principe krajinskega oblikovanja (ritem zasaditve, habitus vegetacije, teksturo rastlin …).

Zakaj se odločiti za Simbio Vrtnarstvo?

  • zunanji izvajalec urejanja okolice pomeni skrb manj za podjetje,

  • ni vam treba nositi stroškov za nakup strojev in ljudi, ki so potrebni za vzdrževanje zelenih površin,

  • posadimo takšne rastline, ki imajo velik učinek ob minimalnem vzdrževanju,

  • imamo same zadovoljne odjemalce, ki se iz leta v leto vračajo k nam.

Telefon: 031 520 385 ali
E-naslov: vrtnarstvo@simbio.si

Vivapen_14.JPG
Vivapen_12.JPG
Vivapen_11.JPG
Vivapen_10.JPG
Vivapen_9.JPG
Vivapen_8.JPG
Vivapen_7.JPG
Vivapen_6.JPG
Vivapen_5.JPG
Vivapen_4.JPG
Vivapen_3.JPG
Vivapen_2.JPG
Vivapen_1.JPG
w-video