031 520 385   |   vrtnarstvo@simbio.si


Z inovativnim pristopom smo na eni strani sodobno uredili okolico Osnovne šole Lava v Celju in po drugi strani omogočili učiteljem in učencem izvajanje pouka kar v prečudoviti naravi ob šoli.

Najprej smo opravili terenski ogled in se pogovorili z vodstvom glede njihovih potreb in želja. Nato smo pripravili izhodiščni idejni koncept hortikulturne ureditve okolice šole. Ta je v prvi vrsti upošteval dejstvo, da je objekt spretno umeščen v naravno okolje in da je arhitektura objekta minimalistično moderna. Prav tako smo pri pripravi koncepta upoštevali, da je obravnavani prostor namenjen pedagoškemu procesu, zato smo v načrt vključili »eko« klopi, kjer bo mogoče posedanje in izvajanje učenja v naravi.

Zaradi vsega navedenega smo se odločili za enostaven, a slogovno pester krajinski dizajn, ki ga narekujejo predvsem posamični zasaditveni segmenti, ki skušajo neposredno okolico obravnavati celostno kot tudi praktično. S primernim vegetacijskim izborom in smiselno pozicijo zasaditve smo nam je uspelo ustvariti »naravni učni eko ambient«, obenem pa smo poudarili hortikulturno estetiko prostora, še posebej dela, ki predstavlja prvo interakcijo obiskovalca s šolo (krožišče, vhod v objekt, frontalna linija šole).

Most kot simbol premagovanja ovir do znanja

Upamo si trditi, da nam je uspelo oblikovati prostor tako, da je dostopen vsem uporabnikom ter hkrati ustvariti prepoznavnost oz. identiteto šole v smislu širjenja vzgojno–izobraževalnega procesa tudi izven šolskih zidov.

Poudariti je potrebno še, da smo v samo izvedbo vključili učence, ki so najpomembnejši uporabniki vrta šole. Z njihovo pomočjo smo oblikovali tudi tri dvignjene grede, ki jih sestavljajo zelenjavni vrt, začimbe in dišavnice ter avtohtone rastline. Izbrali smo unikatne rastline, skale in lesene komponente, med drugim tudi most kot simbol prehoda in premagovanja ovir do znanja.

Zasaditev ob šoli in lesene komponente za zlitje z naravo
Most - simbol poti do znanja
Pouk ob šoli
Klopi zunaj
Šahovnica
Šahovnica na leseni komponenti
Prvi stik s šolo
Obračališče
Visoke grede
Obračališče pri dostopu do šole
Ob šoli
Zasaditev ob šoli
w-video