031 520 385   |   vrtnarstvo@simbio.si


Vrtnarstvo_banner2.jpg

CENIK STORITEV SIMBIO VRTNARSTVO 

Cenik velja od 19. 6. 2015

Celovite rešitve

V Simbiu Vrtnarstvo s svojo vrtnarsko ekipo za vas načrtujemo, izvajamo in vzdržujemo:

 • zelene površine,
 • individualne vrtove,
 • gospodarske objekte,
 • parke,
 • obcestne prostore,
 • protokolarne objekte ter
 • ostale javne površine.
e-2.JPG
C2.JPG

Načrtovanje in projektiranje

S področja načrtovanja/projektiranja nudimo:

 1. terenski OGLED z idejno zasnovo ureditve in pripravo PREDRAČUNSKE dokumentacije
 2. izdelava FOTO načrta z idejnim konceptom ureditve
 3. izdelava 3D NAČRTOV za manjše in večje objekte (zasebni vrtovi, gospodarska poslopja, javne institucije ...)
 4. svetovanje na terenu s PREDLOGOM ureditve ter predračunom s popisom pripadajočih del

Izvedbena vrtnarska dela

Nudimo vam tudi izvedbo kompletnih in kompleksnih vrtnarskih del:

 • formiranje in oblikovanje terena
 • grobo in fino planiranje površin (frezanje, mulčenje, grabljanje, valjanje, izravnava terena)
 • odvoz in dovoz manjših količin zemlje oz. humusa
 • dobava in vgrajevanje zastirk (dekorativno lubje, sekanci)
 • dobava in planiranje prodnikov različne granulacije, vgrajevanje dekorativnih skal, odstranjevanje moteče in prerasle vegetacije, setev ali polaganje travne ruše/zvitkov
 • zasaditev gred, okrasnega drevja, grmičevja, trajnic, živih mej, vodnih rastlin in sezonskega cvetja
 • zasajevanje korit, gostinskih objektov, lokalov ter javnih in gospodarskih institucij …
 • izdelava namakalnih sistemov in vrtne razsvetljave
Z_3_Krozisce_vmes_079_Large.JPG
Nega_in_vzdrzevanje_Simbio_Vrtnarstvo.JPG

Vzdrževalna vrtnarska dela

Nudimo celovito vzdrževanje okolice oz. zelenih površin:

 • vzdrževanje trave (košnja, vertikuliranje/zračenje, gnojenje, zatiranje plevela in maha, valjanje, peskanje)
 • obrezovanje vegetacije (živih mej, drevnine, grmovnic, posek dreves, posek dreves po kosih, sezonsko - korekcijski rez, izvedba arborističnih posegov na drevnini, oblikovanje vegetacije…)
 • menjava in sajenje sezonskega cvetja (enoletnic, čebulnic, gomoljnic…)
 • zimsko pluženje in čiščenje pohodnih površin (privatni vrtovi, gospodarski objekti, javne površine …)
 • nudimo novost na trgu vip inclusive in senior inclusive oskrbo vrtov.
 

Novogradnja

Oglejte si primer novogradnje pred posegom in po njem!

left
right
d_PREJ_Large.JPG
d_POTEM_Large.JPG
NOVOGRADNJA_AA_PREJ.JPG
NOVOGRADNJA_BB_POTEM.JPG
NOVOGRADNJA_C_PREJ.jpg
NOVOGRADNJA_C_POTEM.JPG
NOVOGRADNJA_A_PREJ.JPG
NOVOGRADNJA_B_POTEM.JPG
E_PREJ_Large.JPG
E_POTEM_Large.JPG